Miljö

För varje paket med pallkragar du köper så sparar du ca 10 ton koldioxid! Vi på AD-Trä värnar om miljön och är stolta över att kunna erbjuda en produkt som i så hög grad bidrar till minskad koldioxidnivå i vår atmosfär. Största delen av växthuseffektens tilltagande och klimatuppvärmningen beror på koldioxid. Koldioxidhalten i atmosfären kan reduceras på två olika sätt: genom att minska utsläppen och genom att lagra koldioxid.

Miljövänlig råvara

Allt vårt emballage består till största delen av trä. Trä är ett unikt material eftersom det både minskar utsläppen och lagrar koldioxid. Att producera och förädla trä är mycket energieffektivt till skillnad från framställning av t ex aluminium, betong och plast. Varje kubikmeter trä som ersätter andra material minskar koldioxidutsläppen i atmosfären med i genomsnitt 1,1 ton. Lägg därtill de 0,9 ton koldioxid som lagras i träet, så sparar varje kubikmeter trä sammanlagt 2 ton koldioxid. Ett paket pallkragar (105 st) består av ungefär 5 kbm trä, vilket då alltså motsvarar 10 ton koldioxid.

Maximalt utnyttjande av lastutrymmet

Vid användning av pallkragar maximerar man utnyttjandet av lastutrymmet vid transport, vilket medför färre transporter och mindre koldioxidutsläpp. Med hjälp av pallar och pallkragar kan man nämligen bygga stapelbara lådor i optimal storlek för det gods som ska fraktas.

Vid utleverans av kragar till våra kunder viks kragarna ihop och packas tätt (105 st/pall) och tar därmed minimalt med utrymme (210 st kragar 1200x800 mm tar 1 flm).

Brännbart material

När träemballage inte längre kan återanvändas eller återvinnas, kan det förbrännas och förvandlas till energi. Mängden koldioxid som uppstår under förbränningen är inte större än den mängd som tidigare lagrats i träet, så att bränna trä är kolneutralt.

Lokala leverantörer

Genom att köpa virke och övriga råvaror på nära håll så håller vi nere på de extra kostnader och utsläpp som långa transporter medför.

Lång livslängd

Den höga kvaliteten på våra råvaror gör pallkragarna mycket hållbara. Genom att återanvända samma kragar om och om igen så sparar du på miljön.

MAT2013

Hösten 2013 var AD-Trä med och sponsrade Matmässan i Växjö med träemballage. Pallkragarna målades av företag Wallride och användes både till att bygga entré, bar och att odla i.

Matmässan, som är den största i landet med sina ca 80 matproducenter och ca
40 000 besökare, har fokus på ekologiska och närproducerade livsmedel.

Man vill visa att det går att göra skillnad genom att ta medvetna beslut kring mat. Bilderna nedan är tagna på Ekobacken och Matmässan 2013 i Växjö.