ISPM 15

Internationell standard ISPM 15

Samtliga kragar och pallar vi tillverkar märks med ovanstående KD-stämpel.

Allt fler länder ställer krav på att enbart godkänt, värmebehandlat virke används i tillverkning av träemballage. AD-Trä är certifierade enligt den Internationella Standarden ISPM 15, vilket innebär att träet i våra produkter upphettats till minst
56° C i minst 30 minuter för att eliminera skadedjur som kan finnas inuti virket. Alla våra pallar och pallkragar uppfyller dessa krav och är stämplade med godkänd märkning enligt ISPM 15, se länkar nedan. Kraven gäller dock inte för träemballage som tillverkas helt och hållet i processat trä såsom plywood.

Mer om certifieringen

Du hittar oss på jordbruksverkets lista över godkända tillverkare av emballage.

Vårt Certifieringsnr är: SE-G 4817 HT

Vill ni veta mer om certifiering och Internationell Standard ISPM 15
kan ni besöka Jordbruksverkets hemsida:
Träemballage - Internationell Standard ISPM 15

Godkännande svenska »
Godkännande engelska »