Historik

Historien börjar egentligen i Luleå där Anders Danielsson, vid sidan om högskolestudierna, skaffade ett extrajobb som innebar att han fick sköta om ett enmansföretag. Arbetet bestod i att köra runt i Norrbotten och Lappland och hämta upp frityrolja från restauranger och gatukök, vilket sedan skickades till Norrköping för återvinning. Han köpte även upp pallar och pallkragar från företag med överskott och sålde vidare till företag som var i behov av dem.

Affärerna gick så bra att Anders våren 1992 beslutade sig för att avbryta studierna och återvända hem till Småland för att starta ett eget krag- och pallföretag. För att skaffa sig ett startkapital pantsatte han sitt kassettdäck hos sin storebror för 1500 kr och kunde därmed införskaffa sig sina första produkter. För att hålla nere sina privata utgifter bodde han hemma hos sina föräldrar och genom att själv sköta alla leveranser, med hjälp av ett släp han lånat av sin pappa, så lärde han känna företagarna och knöt allt fler kunder till sig.

1993 började Anders köpa nya kragar av en tillverkare i Lenhovda. Efter ett tag lät ägaren honom själv nita och montera kragar med maskinerna i hans lokaler på kvällar, nätter och helger, när personalen gått hem. Han fick på detta vis ner inköpspriset.

Efter ytterligare ett antal månader blev Anders erbjuden att köpa maskinerna för
120 000 kr med 6 månaders kredit, vilket räckte för att han skulle kunna betala utrustningen utan lån. Som lokal hyrde han först in sig i en gammal ladugård och därefter en skofabrik i Moheda.

1995 gick hans bror in som delägare på 20 % och företaget flyttades till dess nuvarande lokaler på Sjöuddens industriområde i Växjö. Ny borr- och nitmaskin införskaffades, personal anställdes och Anders började anlita åkerier istället för att själv köra ut alla leveranser.

Allt eftersom åren gått har fler maskiner köpts in och bytts ut, personal har anställts och lokalerna byggts ut. 2007 förvärvades företaget Promatek AB, som jobbar med produktivitetshöjande åtgärder inom tillverkningsindustrin och bygger specialmaskiner. Fyra år senare ingicks delägarskap i bolaget Skrubo som verkar inom verkstads- och träemballageindustrin. Tack vare dessa båda företag så tillverkar vi idag såväl våra egna nitar, beslag och sprintar som pallkragsmaskiner inom koncernen.