AD-Trä idag

AD-Trä AB har funnits sedan 1992 och är idag en av världens ledande industrier för tillverkning och försäljning av träemballage. Huvudprodukten är pallkragar, men även EUR-pallar, engångspallar, lock, mellanlägg m m säljs i stora mängder.

Våra kunder är allt ifrån små till stora internationella företag såsom Scania och SKF.
Förutom inrikeshandel exporteras mycket till bland annat Danmark, Norge, Tyskland, Frankrike, Italien, Kanada, Nya Zeeland och Australien.

AD-Trä är ägare av företaget Promatek AB, som jobbar med produktivitetshöjande åtgärder inom tillverkningsindustrin och bygger specialmaskiner, och har även ingått delägarskap i bolaget Skrubo som verkar inom verkstads- och träemballageindustrin.

Förvärven har medfört en stor konkurrensfördel då vi inom koncernen skräddarsyr, bygger och underhåller våra egna maskiner samt tillverkar såväl nitar som sprintar och beslag till pallkragarna. Detta innebär en låg produktkostnad som tillsammans med vår höga kompetens inom alla led medför en mycket rationell tillverkning av pallkragar.

AD-Trä utvecklas i snabb takt. De senaste åren har vi utökat vår produktionsyta med ca 700 kvm och låtit bygga ytterligare en pallkragslinje samt en ny beslagsmaskin. Med ca 20 anställda och världens mest rationella pallkragsmaskiner uppgår tillverkningskapaciteten idag till cirka 3 000 000 pallkragar per år. Och utvecklingen på AD-Trä fortsätter med stormsteg!

Några som lagt märke till framgången är Veckans Affärer och MM Partner som i oktober 2007 utnämnde AD-Trä till ett av årets Superföretag! (Superföretag är aktiebolag med en omsättning över 10 miljoner kronor som fått högsta betyg under fyra år i rad i kategorierna tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering.)


                  Klicka här för att se vårt Ratingintyg