Affärsidé

Erbjuda små och stora företag runt om i världen träemballage av rätt kvalitet, i rätt tid, producerade till marknadens lägsta kostnad.

För detta behövs:

  • Kundfokus
  • Engagerad personal
  • Hög effektivitet, kvalitet och flexibilitet
  • Världens bästa produktionsutrustning

Pris

Tack vare stora inköp och en effektiv organisation har vi förmånliga fraktavtal och låga hanteringskostnader. Detta i kombination med vår toppmoderna maskinpark och vårt nära samarbete med dotterbolaget Promatek, som bygger och servar vår produktionsutrustning, gör att vi kan erbjuda produkter av hög kvalitet till bra pris.

Kundfokus

Att ha kundfokus är oerhört viktigt. Vi lyssnar på våra kunders önskemål och anpassar vår maskinpark och organisation efter detta. Korta ledtider, snabba leveranser, hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser är något många värdesätter varför vi lägger stort fokus på detta.

Engagerad personal

Våra medarbetare är delaktiga i företagets utveckling och vi har ett mycket positivt företagsklimat. Organisationen är platt och vd:n Anders Danielsson drar sig inte för att själv hjälpa till i produktionen när det behövs.

Kvalitet

Vi använder enbart svenska råvaror av hög standard. Allt virke vi köper in är godkänt och behandlat enligt den internationella normen ISPM 15. Vi tillverkar såväl våra egna nitar som sprintar och beslag. Bra råvaror i kombination med engagerad personal och toppmodern produktionsutrustning gör att våra pallkragar håller mycket hög kvalitet.

Flexibilitet

Trots företagets storlek har vi bibehållit vår flexibilitet och kan med mycket kort varsel skicka emballage till kunder som är i akut behov samt anpassa oss till produktion som ligger utanför den normala standarden.

Världens bästa produktionsutrustning

En av fördelarna vi har gentemot våra konkurrenter är att vi är ägare av företaget Promatek AB. De jobbar med produktivitetshöjande åtgärder inom tillverkningsindustrin och bygger specialmaskiner. Vi skräddarsyr, bygger och underhåller alltså våra egna maskiner inom koncernen. Detta gör att vi idag har den modernaste produktionsutrustningen inom pallkragsindustrin.

Vision

Att i hela världen uppfattas som en ledande, kundfokuserad och innovativ leverantör av träemballage.